Finantskonsultant pakutavad finantsteenused

Finantsteenused ei hõlma endas vaid makse, vaid nende alla kuuluvad mitmed teemad finantsnõustamisest erikontrollideni. Tegemist on valdkonnaga, mille lahutamatu osa on finantskirjaoskus. See on vajalik arukate otsuste tegemiseks rahaasjades olenemata sellest, kas oled füüsilisest või juriidilisest isikust ettevõtja.

Ettevõtte finantsnõustamisega tuleb tegeleda enne probleemide tekkimist. Kui ennetusega ei tegeleta, saab hiljem rääkida äri päästmisest. Ettevõtte sattumisel finantsraskustesse on vaja aru saada firma tegelikust olukorrast ja mõelda edasise plaani peale.

Pakume ettevõtetele (k.a kontserniettevõtted) terviklikku finantsteenust, mis hõlmab:

  • aruandluse koostamist;
  • rahavoogude prognooside koostamist ja jälgimist;
  • eelarve koostamist ja  täitmise jälgimist;
  • raamatupidamise korrastamist;
  • finantsanalüüsi ja käibekapitali juhtimist jpm.