Kakskümmend kaks aastat finantsvaldkonnas on andnud meie CV-sse mitmeid eri valdkondades tehtud töid. Diskreetsuse huvides kasutame tellitud tööde puhul ettevõtete logosid, andmata informatsiooni tehtud töödest.

Kõige põnevam erikontroll oli aastatetagune, mil avastasime meeletult palju võltsimisi.  Võltsitud olid nii dokumendid, lepingud, arved, kaubaliikumised jms. Isegi pangale esitatud dokumendid olid võltsitud ja ettevõte oli nende alusel käibelaenu saanud. Kuna asjad polnud nii, nagu väideti, läks ettevõte pankrotti, sest ei suutnud pankadele laenu tagasi maksta.

Kui pank tahtis saada tagasi vara, millega laen oli tagatud, saabus tõe hetk. Kuna kõik baseerus võltsdokumentatsioonil, polnud ka pankadel midagi saada. Selleks, et saada aru, kus on panditud vara ja  ettevõttele laenatud raha, telliti Finantskonsultant erikontrolli läbi viima.

Soovitame enne suure tehingu sõlmimist tellida põhjalik erikontroll, et oleks garantii oma vahendite tagasisaamiseks, kui asjad peaksid n-ö hapuks minema.

Oli ka juhtum, kus investorid olid soetanud ettevõtte põhjalikku ostueelset due diligence’i tegemata. Kui hakkasid tekkima rahalised probleemid ja kahtlus, et finantsasjad pole sellised, nagu need algselt olid paistnud, telliti erikontroll. Selle käigus ilmnes, et enne ettevõtte ostu oli regulaarselt toimunud ettevõttest raha väljakantimine läbi riiulifirmade, fiktiivsete tehingute alusel. Sellele lisasid vürtsi tasaarveldused, mida tegelikult poleks saanud teha ja muud nn kunstilised kulude mahakandmised jms.

Reaalne vara, mis soetati, ei maksnud nii palju, kui oli väidetud, ja investorid investeerisid n-ö õhku. Vara tekkis ettevõttes tänu endise omaniku ja juhatuse liikme skeemidele, mida aitas vormistada raamatupidamist teostav isik. Selliste olukordade vältimiseks on tähtis teha enne ostu põhjalik müügieelne kontroll (ehk due diligence) ja  olla ettevaatlik, kui müüja erinevatel põhjusel seda tellida takistab. Samuti on vaja, et ettevõtte rahaasjadel hoiaks silma peal pädev raamatupidaja või raamatupidamisteenuse pakkuja.

Tehingute tagasivõitmine tuleb päevakorda pankrotimenetluse käigus pankrotiettevõttes, kui pankrotihaldur tellib erikontrolli. Selliste juhtumite puhul on seaduslik alus võlausaldaja(te) kaitseks kehtestanud tehingute tagasivõitmise ehk tühistamise protsessi, mis on pankrotimenetluses võrdlemisi tavapärane praktika.

Meie kogemus on näidanud, et iga erikontrolli käigus avastatakse tagasivõitmise tehinguid, mille alusel saab kohtusse pöörduda.

Tavaliselt tellib ettevõtte sisekontrolli omanik/investor, kes tahab teada, mis toimub tema ettevõttes ja kus on selle ettevõtte nõrgad kohad, ning kas keegi ettevõtte meeskonnast kuritarvitab  oma volitusi.

Meie praktikasse kuulub n-ö tagurpidi juhtum, kus sisekontrolli tellis kohaliku ettevõtte juhatus enne ettevõtte välisomaniku sisekontrolli. Eesmärk oli tegeleda ennetustööga ja leida ettevõtte nõrgad kohad ning need enne välisomaniku visiiti likvideerida.

Kui töö oli teostatud ja probleemid tuvastatud, tehti sellest vajalikud järeldused ja parandused ning välisomaniku tellitud sisekontroll möödus märkusteta. Kohaliku ettevõtte juht oli ettenägelik ja tark, tuvastades sisekontrolliga ettevõtte kitsaskohad. Need likvideerides kindlustas ta oma töökoha ja välistas ettevõttes tulevikuprobleemid.

Mõned meie koostööpartnerid

Parim referents on kauaaegsed koostöösuhted. See annab kindlustunde mõlemale osapoolele ja on meeldiv koos kasvada.

Finantskonsultant elab ja kulgeb oma klientide eludega koos! Seda nii headel aegadel kui ka probleemide ilmnemisel, sest me ei jäta oma klienti murega üksi! Kui vajad samuti personaalset suhtumist, võta meiega ühendust: info@fk.ee