Lisaks finants- ja raamatupidamisteenustele pakub Finantskonsultant ka muid äritegevusega seotud tugiteenuseid.

Saame kliente aidata:

 • ettevõtte likvideerimisega seotud toimingute puhul;
 • äriplaani koostamisel (laenu saamise, EASi või Kredex’i taotluse esitamise puhul jne);
 • ettevõtte finantsprognoosi koostamisel;
 • laenulepingute ettevalmistamisel;
 • EASile taotluse ettevalmistamisel;
 • konsulteerimisel osanike vahetuse korral jpm.

Toetuse taotluse esitamine EASile

Igal ettevõtjal on võimalik taotleda abi erinevatest riiklikest toetusmeetmetest ja -programmidest, olenemata sellest, kas on tegemist alustava või tegutseva ettevõtja või avaliku sektoriga. Valdkondi, mille vahel valida, on mitmeid ja Finantskonsultant aitab klientidel selles vallas paremini orienteeruda. Me mitte ainult ei nõusta kliente, vaid esitame nende eest kõik vajalikud dokumendid EASile taotluse saamiseks.

Ettevõttel, kel on plaan hakata taotlema EASi toetust, ei tohi olla  maksuvõlga või see peab olema ajatud. Samuti peavad olema esitatud kõik aastaaruanded. Nende puudumisel palun võtke meiega kindlasti ühendust: info@fk.ee

Osanike vahetus

Kui äri õitseb ja osanike ring on paigas, on kõik korras. Osanike vahetuse puhul ei kaasne muudatused ainult ettevõtte B-kaardil, vaid ka ettevõtte struktuuris. Kui üks osanik soovib ettevõtlusest eemalduda, mõjutab see tahes-tahtmata ka teisi osapooli.

Oleme nõustanud analoogseid tehinguid ja seepärast soovitame enne notarisse minekut meiega ühendust võtta. Aitame tekkinud olukorda analüüsida ja pakkuda välja erinevaid lahendusi, olles kontaktisikuks. Päring on e-kirja kaugusel: info@fk.ee.

Ettevõtte likvideerimine

Ettevõtte likvideerimine vajab nõustamist, sest rolli hakkavad mängima alljärgnevad märksõnad:

 • likvideerimisaruande koostamine
 • otsuse langetamine
 • ettevõtte likvideerimine
 • äriregistris kannete tegemine ja hilisem ettevõtte kustutamine jms
 • lõppbilansi koostamine
 • varajaotamise plaani koostamine jne

Ettevõtte likvideerimiseks on mitmeid põhjuseid, nagu näiteks äritegevuse lõppemine, ebaõnnestumine, maksejõuetuse tekkimine vms.

Äritegevuse likvideerimiseks on kaks viisi – vabatahtlik ja sunniviisiline.

Vabatahtlik ettevõtte likvideerimine ei pruugi kerkida päevakorda ainult neil juhtudel, mil äril läheb kehvasti. Ka äriliselt toimiv ettevõte võib likvideerimiseni jõuda. Oleme nõustanud klienti, kes soovis ühe pärijana ettevõtlusega jätkata, kuid teised plaanisid ettevõtte likvideerimist pärast ettevõtte omaniku surma.

Sunniviisiliseks ettevõtte likvideerimiseks läheb vaja kohtumääruse alust, milleks on ka omanike enda poolt algatatud pankrot.

Finantskonsultant valmistab ette kõik vajalikud dokumendid (k.a otsused ja likvideerimisaruanded) ja aitab kõigis ettevõtte likvideerimisega seotud küsimustes. Konsultatsiooniks võta ühendust oma ala asjatundjatega: info@fk.ee

Võta ühendust

This field is for validation purposes and should be left unchanged.