Osutame raamatupidamisteenust nii äriühingutele (OÜ ja AS) kui ka avaliku sektori ettevõtetele (SA).

Kasutame oma töös erinevaid raamatupidamisprogramme (Standard Books, Erply Books, Directo, Merit Palk jne). Kliendi raamatupidamine toimub pilvepõhise raamatupidamise programmi abil. See võimaldab kiiresti ja paberivabalt saada täpseid andmeid, mis on aluseks raamatupidamisteenuse osutamisel.  Vajadusel aitame leida parema lahenduse ja panna  ettevõtte dokumentatsiooni pilvepõhisesse tarkvarasse, et oleks võimalik saada ligipääs dokumentidele sõltumata kontori asukohast.

Põhilised raamatupidamisteenused:

  • pilvepõhine raamatupidamine
  • ettevõtte raamatupidamisesüsteemide digitaliseerimine
  • ettevõtte jooksev raamatupidamine ning eelmise perioodi korrastamine
  • aruanded maksuametile ja teistele riigiasutustele
  • majandusaasta aruannete koostamine
  • aruanded juhtkonnale ettevõtte vajadusest lähtuvalt
  • suhtlemine maksuametiga, haigekassaga, töötukassaga, teiste riigiasutustega ning pankadega
  • meie koostatud aastaaruande kontrollimisel audiitori assisteerimine
  • vajalike dokumentide ja deklaratsioonide koostamine ja esitamine
  • ja muud abiteenused!

Äritegevusega seotud tugiteenused

Koostame klientidele vajalikud laenulepingud, sessioonilepingud ja tegeleme lepingute pikenduste vormistamise ja palju muuga.

Personaliga seotud tegevused

Aitame sorteerida ja säilitada personaliga seotud dokumente (töölepingud, töötasuarvestused, kirjavahetus haigekassa ja töötukassaga jne) ning vajadusel koostame töölepingud, lepingumuudatused, tegeleme töötasu arvestusega, aitame kirjavahetusel töötajatega.

Nõustame ja koostame kirjalikud vastused töövaidluse korral ja edastame andmed töötukassale ja  haigekassale.

Postkastiteenus oma raamatupidamisteenuse klientidele 

Pakume ka juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenust. Võtame vastu  tavapostiga tulnud kirjad, skaneerime ja edastame need klientidele.

Pakume oma klientidele lahendusi, mis aitavad säästa raha ja maandada riske!

Võta ühendust

This field is for validation purposes and should be left unchanged.