Personaliga seotud teenuste pakett sündis vajadusest. Meie klientide seas on ettevõtteid, mille peakontor asub väljaspool Eestit ja seepärast on äärmiselt oluline, et kohalik teenusepakkuja võimaldaks laia teenuste valikut ning oleks kliendist telefonikõne kaugusel.

Covid-19 pandeemia tõi paljude ettevõtete töökorralduses kaasa suure hulga muudatusi. Piirangud kahjustasid majandustegevust ja igapäevasteks märksõnadeks muutusid Covid-19 toetus personalile, Töötukassa töötasu jätkutoetus, KredExi kriisimeetmed jne.

Pakume personaliga seotud tugiteenuseid klientidele, kellega sõlmime aastase lepingu. Sõlmitud koostööleping annab kliendile soodsama konsulteerimishinna ja võimaluse, et kõik vajaminevad päringud ja taotlused esitab Finantskonsultant teie ettevõtte nimel.

Lisaks aitame:

 • koostada töölepinguid ja nendega kaasnevaid muudatusi
 • teostada töötasu arvestusi
 • suhelda haigekassaga
 • suhelda töötukassaga
 • sorteerida ja säilitada personaliga seotud dokumente (töölepingud, töötasuarvestused jne)
 • arhiveerida vajalikud dokumendid
 • nõustada töövaidluskomisjoni nõuete puhul
 • koostada kirju (töövaidluskomisjon, haigekassa, töötukassa, kindlustusfirmad jne)
 • koostada töökollektiivile vajalikke infokirju
 • koostada kindlustusnõudeid
 • koostada lepinguprojekte jms

Usaldusväärne koostööpartner finants-raamatupidamisvaldkonnas, kes aitab vajadusel ka muudes personaliga seotud küsimustes, on vaid e-kirja kaugusel: info@fk.ee

Võta ühendust

This field is for validation purposes and should be left unchanged.