Pankrot on võlgniku kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõetus. Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõetu ka siis, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi. Pankrotimenetluse kaudu rahuldatakse võlausaldajate nõuded võlgniku vara arvel seadusega ettenähtud korras võlgniku vara võõrandamise või võlgniku ettevõtte tervendamise kaudu. Pankrotiettevõtte vara koosneb varast, mis oli võlgnikul pankroti väljakuulutamise ajal. Samuti koosneb see varast, mis nõutakse ja/või võidetakse tagasi pankrotimenetlusega.

Tegeleme kõigi pankrotiaegse raamatupidamisega seotud küsimustega alates pankroti väljakuulutamisest kuni ettevõtte kustutamiseni äriregistrist.

Meie töö lisaväärtus pankrotihaldurile jooksva pankrotiaegse raamatupidamiseteenuse puhul on see, et pankrotivara arvestus koostatakse lähtudes pankrotiseadusest ja seetõttu on pankrotihalduril oluliselt lihtsam kohtule aruandeid esitada.

Peamised pankrotimenetluse raamatupidamisteenused:

  • endiselt juhatuselt raamatupidamise dokumentide ülevõtmine;
  • jooksva pankrotiaegse raamatupidamise korraldamine, võttes aluseks kehtivad õigusaktid (k.a pankrotiseadus) või endise raamatupidaja konsulteerimine seoses pankrotimenetluse raamatupidamise erisustega;
  • töötukassale arvestuste ettevalmistamine või ettevõtte endise raamatupidaja konsulteerimine arvestuse ning dokumentide ettevalmistamisel;
  • pangaülekannete ettevalmistamine;
  • pankrotivara arvestused;
  • erikontrollid .

Meie poolt pankrotimenetluse raamatupidamisteenuse käigus koostatud aruanded annavad vajaliku ülevaate pankrotimenetlusest nii pankrotihaldurile kui ka toimkonna liikmetele. Koostatud aruanded lihtsustavad kohtule aruannete esitamist.

Selleks et selgitada välja, kas ettevõttel oli tagasivõitmise tehinguid, tehakse pankrotiettevõtte erikontroll. Mõnikord ei soovi pankrotihaldurid pankrotiprotsessides erikontrolle tellida, sest kardetakse täiendavaid kulutusi. Samuti ei  ole nad sageli veendunud, et see täiendav kulu ka mingit tulemust annab. Praktika on näidanud, et meie läbiviidud töö lõpptulemus on olnud pankrotimenetluse jaoks tulemuslik, sest erikontrolli käigus on avastatud mitmeid tagasivõitmise tehinguid ja deebitore, kes peavad pankrotipessa lisavahendeid maksma.

Erikontroll saab tulemuslikult lõppeda ka juhul, kui võlgnik ei esita pankrotihaldurile korrektseid raamatupidamise dokumente (näiteks hävitas need, esitas võltsitud andmed, hävitas raamatupidamisprogrammi jne).

Finantskonsultant praktikasse kuuluvad pankrotiaegsed erikontrollid ettevõtetes Eesti Entsüklopeediakirjastuse AS (pankrotis), Ämalärd AS (endine nimi Sõnajalg AS, pankrotis), Ookean RAS (pankrotis), AS Balti Mööbel Grupp (pankrotis), Intopex Chemicals AS (pankrotis), Haljala Ehitus AS (pankrotis), Eesti Sõltumatu Televisiooni AS (pankrotis), Tellisco AS (pankrotis), Kiviter RAS (pankrotis)  jpt.

Võta ühendust

This field is for validation purposes and should be left unchanged.